Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2007 και στεγάζεται προσωρινά σε κτίρια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στο λιμάνι της πόλης. Οι δράσεις του Κέντρου στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας, μέσα από την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου. Ο στόχος είναι να συμβάλουν τα προγράμματά στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση και τον άνθρωπο.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Κομζιάς Γιώργος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 3
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Άξονας : Άξονας 7

Δράσεις

Δεν υπάρχουν προγράμματα

Προκηρύξεις

Δεν υπάρχουν προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν νέα

Φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν φωτογραφίες